Image placeholder

Общи условия за ползване

В тази декларация ние ви информираме за общите условия за ползване действащи при използване на този уебсайт.


I. Дефиниция на понятия
 • Под "Сайт" или "Уебсайт" се има предвид цялата информация, която се намира на следни домейн с URL адрес​ "https://www.arakt.com" и включително текстове, снимки, графични изображения, дизайн, банери и други материали или ресурси, които се намират на следния домейн и поддомейни.
 • "Посетител" е всяко физическо / юридическо лице, което използва Сайтът и/или информацията от него.

II. Предмет на условията

Чл.1.​ Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "АРАКТ" ЕООД, BG 204754957, със седалище и адрес на управление улица Осогово № 17, 2850 гр. Петрич, България и всяко лице (наричано на кратко ​"Посетител"), което използва Интернет сайта ​https://www.arakt.com и/или информацията, предоставена от него (​"Сайта", "Уебсайта").


III. Права на интелектуалната собственост

Чл.2.(1)​ Всички права са запазени. Всички публикации в Сайта и цялата друга информация като текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения, банери и всяка друга информация са обект на закрила по действащия Закон за авторското право. Не регламентираното използване на ресурси, които са с интелектуална собственост на "АРАКТ" ЕООД, ще бъдат докладвани.

(2)​ Нерегламентирано използване под всякаква форма на материалите, публикувани в Уебсайта при липса на разрешение на "АРАКТ" ЕООД е нарушение, което носи отговорност за нарушителя.

(3)​ Потребителят има право да разглежда, съхранява и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Аракт.


IV. Задължения на посетителите на сайта

Чл.3.​ Всеки Посетител получил достъп до Сайта "​https://www.arakt.com​" и до информацията и услугите в него, се съгласява и приема Общите условия за ползване описани тук.


V. Изменение на общите условия

Чл.4.(1)​ "АРАКТ" ЕООД има правото да нанася промени и изменения в настоящите Общи условия. "АРАКТ" ЕООД своевременно ще публикува на Сайта "​https://www.arakt.com​" изменените Общи условия и ще информира Посетителите за извършените промени.

(2)​ Измененията в настоящите Общи условия са валидни за всички Посетители на Сайта "​https://www.arakt.com​" и имат действие от момента на обявяването им от "АРАКТ" ЕООД.


VI. Ограничаване на отговорността

Чл.5.​ "АРАКТ" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Политика за поверителност

В тази декларация за защита на данните ние ви информираме за обработката на лични данни при използване на този уебсайт. Какво са личните данни? Всички данни, които могат да бъдат свързани с вас лично, пр. име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя.


Отговорен за събирането, обработката и използването на вашите лични данни по смисъла на член 4 № 7 GDPR е:

АРАКТ ЕООД
BG 204754957
улица Осогово № 17
2850 Петрич
България


Събрани данни

Ние събираме вашите данни през нашия сайт и имейл. Събирането на данни се осъществява чрез:

 • "Бискривтките", които използваме, даващи ни информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източник на препратка, продължителност на посещение, преглед на страници и пътеки за навигация към сайта, кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате,
 • Информация, която въвеждате, във формата за контакти (име на вашия бизнес, телефон, имейл адрес),
 • Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Обработка на данни и предназначение

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за ​цели, посочени в тази политика. Ние може да ​използваме личната Ви информация за следното:

 • Отговаряне на запитвания от ваша страна,
 • Изпращане на оферта свързана с услугите, които предлагаме в нашият сайт,
 • Изпращане на маркетингови търговски съобщения,
 • Изпращане на имейл известия,
 • Изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или фирми на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес,
 • Други приложения.

Разгласяване на лична информация
 • Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, доставчици или подизпълнители,
 • Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член на нашата група от компании (това означава други наши дружества, нашата холдингова компания и всички нейни дъщерни дружества),
 • Можем да разкрием вашата лична информация ако това ни бъде изискано от закона, във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства,
 • Можем да разкрием вашата лична информация с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.

С изключение на предвиденото в нашата политика за поверителност, ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица.


Вашите права

Като субект на данните имате следните права:

 • Имате право на информация относно личните данни, засягащи вас, които администраторът обработва (член 15 от GDPR),
 • Имате право да коригирате данните си, ако се съхраняват неправилно или непълно (член 16 GDPR),
 • Имате право на анулиране (член 17 GDPR),
 • Имате право да поискате обработката на личните ви данни да бъде ограничена (член 18 GDPR),
 • Имате право на преносимост на данните (член 20 GDPR),
 • Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни (член 21 от GDPR),
 • Имате право да не бъдете подлагани на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране - което има правно действие върху вас или по подобен начин засяга значително (член 22 от GDPR),
 • Имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган в случай на съмнение за нарушение на закона за защита на данните (член 77 от GDPR). Надзорният орган е отговорен по обичайното ви място на пребиваване, местоработата или на мястото на съмнение за нарушение.

Промени в политиката за поверителност и данни за контакт

Нашата декларация за защита на данните може да бъде коригирана на нередовни интервали, така че да съответства на текущите законови изисквания или да въведе промени в нашите услуги, пр. при въвеждане на нови оферти. Новата декларация за защита на данните ще се прилага автоматично при следващото ви посещение. Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се с нас на office@arakt.com
Политика за бисквитките

В тази декларация за защита на данните ние ви информираме за бисквитките действащи при използване на този уебсайт.


Какво представляват и за какво се използват бисквитки

Когато посетите уебсайта, бисквитките могат да се съхраняват на вашето устройство. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват от браузъра, който използвате. Бисквитките не могат да стартират програми и не могат да предават вируси на вашето устройство. Местоположението, което задава бисквитката обаче, може да получава определена информация за нея. Бисквитките служат, за да направят уебсайта по-лесен за използване. Бисквитките могат да се използват, например, за разпознаване на устройството, с което е осъществен достъп до този уебсайт при повторно повикване.


Какви бисквитки използваме
 • Google Analytics - Представлява добавен код на уебсайта, който събира аудитория, проследява и анализира трафика и измерва поведението на потребителите. Ако искате да научите повече за "Бисквитките", генерирани от Google Analitycs препоръчваме следния сайт: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • Google Tag Manager - Това е система на Google за добавяне и управление на кодовете с цел анализ на трафика и маркетинг оптимизация. Ако искате да научите повече за "Бисквитките", генерирани от Google Tag Manager препоръчваме следния сайт: ​https://policies.google.com/privacy
 • Google Ads - Това е код, който позволява да сесъздават аудитории на база събраната информация от "Бисквитките" от потребителите посещаващи уебсайта. Ако искате да научите повече за "Бисквитките", генерирани от Google Ads препоръчваме следния сайт: https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=en
 • Facebook Pixel - Добавен код на сайта, който събира аудитория, проследява и анализира трафика и измерва поведението на потребителите. Информацията събрана от кода може да се използва за подобряване работата на потребителите с уебсайта и използвана за маркетингови активности. Ако искате да научите повече за "Бисквитките", генерирани от Facebook Pixel препоръчваме следния сайт: ​https://www.facebook.com/legal/technology_terms
 • Yandex Metrica - Представлява добавен код на уебсайта, който събира аудитория, проследява и анализира трафика и измерва поведението на потребителите. Възможно е да събира "Бисквитки", които подобряват работата на потребителите с уебсайта и могат да бъдат използвани за маркетингови активности. Ако искате да научите повече за "Бисквитките", генерирани от Yandex Metrica препоръчваме следния сайт: https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html

Управление на бисквитките

Настройките на браузъра могат да се използват за ограничаване или предотвратяване на настройката на бисквитките. Така например се блокира само приемането на бисквитки от трети доставчици или също така приемането на всички бисквитки. Блокирането обаче може да означава, че не всички функции на този уебсайт могат да се използват.